SITE
Object reference not set to an instance of an object.

Vi är Växjöbostäder

Vi är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö och ett av de 15 största allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. 

Vi erbjuder ett varierat utbud av bostäder i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Totalt har vi ca 10 500 lägenheter varav ca 2 300 studentlägenheter och ca 53 000 kvm lokaler.